Kund

Ordförklaring

En kund är en fysisk eller juridisk person som hyr eller köper en annan persons utbjudna produkter eller tjänster.

Kategorier

Försäljning

Underkategorier

Kundavtal, Kundkort