Index

Ordförklaring

Ett tal som anger kvoten mellan värden inom samma kategori.

Underkategorier

Prisindex, Producentprisindex, Rotterdamavtal, UNDIMPX, Inköpschefsindex, Avkastningsindex, Basår, Börsindex, Deflatera, Indexklausul

Relaterade mallar

Indexklausul - Lokal 2020

Indexklausul - Arrende 2020

Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2020

Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2020