Hyreshus

Ordförklaring

Hus som är gjort till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell och restaurang.

Kategorier

Hus, Byggnadstyp, Hyra, Hyresavtal

Underkategorier

Hyresrätt, Uppsägning av hyresavtal