Arbetsmarknad

Ordförklaring

Utbud och efterfrågan på arbete utgör arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är uppdelad inom offentlig och privat sektor som i sin tur är uppdelade i olika branscher.

Underkategorier

Jämviktsarbetslöshet, Arbetskraftefterfrågan, Arbetskraft