Betalningspåminnelse nr 1 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en första betalningspåminnelse till kund avseende utebliven betalning.

Betalningspåminnelse skickas ut när betalning från kund inte inkommit i tid. För denna påminnelse kan borgenären ta ut en påminnelseavgift som ska täcka de administrativa kostnaderna för påminnelsen. För att borgenären ska ha rätt att ta ut påminnelseavgift måste detta ha avtalats senast vid skuldens uppkomst.

När ska jag använda mallen?

Om någon av era kunder inte har betalt en faktura i tid skickar ni en betalningspåminnelse.

Vad ska jag tänka på?

En påminnelse skickar ni några dagar efter fakturans förfallodatum. Påminnelsen ska innehålla uppgifter om att fakturan förfallit och att den inte är betald. Tänk på att fakturan kan vara betald utan att det har hunnit registreras, så håll alltid en vänlig ton i påminnelsen.

Borgenären (ni) kan ta ut en påminnelseavgift som ska täcka de administrativa kostnaderna för påminnelsen. För att ni ska ha rätt att ta ut avgiften krävs att ni träffat avtal om detta senast i samband med skuldens uppkomst.

I betalningsvillkoren på fakturan eller offerten som ni tidigare skickat bör ni ha angett dröjsmålsränta, förfallodag och eventuell påminnelseavgift. Dröjsmålsräntan beräknas från förfallodagen med den procentssats som avtalats. Om ni har bestämt en förfallodag men inte avtalat om dröjsmålsränta kan ni enligt lag debitera kunden med en referensränta plus 8 procentenheter av fakturabeloppet från förfallodagen. Referensräntans storlek hittar du hos Riksbanken.

Om ni varken har avtalat om förfallodag eller ränta utgår ränta från den dag som infaller 30 dagar efter att fakturan sänts till kunden, om detta krav framställts.

 • Båda parters företagsuppgifter och datum ska finnas med på påminnelsen. Referera till ett fakturanummer, och ange förfallodatum och hur många dagar sen betalningen är. Be kunden använda fakturanumret som referens vid betalning.
 • Skriv under betalningspåminnelsen. Detta ska naturligtvis göras av någon som har rätt befogenheter.

Betalningspåminnelsen är första steget i processen att få in pengar för en obetald faktura. Om det inte lyckas (ni får gärna skicka fler påminnelser) blir nästa steg inkassokrav. Glöm inte att det kan vara klokt att ringa upp kunden om en faktura inte är betald. Ett trevligt telefonsamtal löser många problem, och är ett bra sätt att behålla en god relation till kunden.

(ID 460)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om betalningsföreläggande 2023
Bestridande av inkassokrav 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Ekonomihandbok 2023
Inkassokravbrev 2023
Inkassokrävaren 2023