Yttrande (fortsatt skriftväxling) 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett yttrande gällande ett visst mål i en fortsatt skriftväxling med domstol.

Yttranden kan behövas i flera olika fall för att komplettera viss information eller för att svara på andra yttranden i en skriftlig process. Skriftväxling sker oftast genom ombuds försorg. Det finns ingen lagstadgad begränsning för hur lång tid en skriftväxling kan pågå. Domstolen kan däremot ange en dag för när skriftväxlingen ska anses vara avslutad. Senast vid den tidpunkten måste parterna slutligen ange sina yrkanden och grunder.

Denna mall består av ett kort yttrande som enkelt kan kompletteras med egen information för att sedan sändas över till domstolen.

(ID 4207)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn