Visselblåsning

Enligt lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen) har arbetstagare rätt att rapportera oegentligheter i verksamheten utan att drabbas av repressalier. Det kan vara fråga om att rapportera iakttagelser som gäller beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.
När en arbetstagare rapporterar enligt visselblåsarlagen har han eller hon rätt att vara hemlig när ärendet utreds, om ingen undantagssituation föreligger.MALLAR I VISSELBLÅSNING
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2023
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2023
Larmrapport visselblåsning 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023