Vinstuttag

Vinstuttag kan ske på flera sätt i de företag där ägare själva även är verksamma. För sådana s.k. fåmansföretag gäller särskilda skatteregler (rörande utdelning, kapitalvinst och inkomstfördelning) för att ägarna till viss del ska beskattas på liknande sätt som anställda, för inkomster från företaget.MALLAR I VINSTUTTAG
Avtal om direktpension 2022
Checklista vinstuttag fåmansföretag 2022