Villkor för KVB (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2020

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för ett enkelt skuldebrev som är ett konvertibelt vinstandelslån med ensidig rätt för innehavare att konvertera fordran till en fordran i aktier i bolaget.

Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis, som det också kallas, är ett skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget. Vinstandelslån kallas även lånedebentures. Att ett skuldebrev är enkelt innebär att det är ställt till en viss person och att det därför inte kan överlåtas såsom löpande skuldebrev.

Vinstandelslån kan vara konvertibelt till aktier. Denna mall för villkoren för ett vinstandelslån avser ett vinstandelslån som är konvertibelt till aktier (även kallat konvertibel) med ensidig rätt för innehavaren att konvertera fordran till en fordran i aktier i bolaget. Mallen reglerar närmare vad som gäller för själva lånet och vid en eventuell konvertering av denna fordran. Den kan enkelt förses med de villkor som passar det individuella lånet och medför därigenom att vinstandelslånet snabbt kan upprättas.

(ID 3779)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn