VD-utvärdering – styrelsen 2023

Format: Excel-mall (20 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera är utformad som en enkät och används av styrelsen för att utvärdera företagets vd.

Enligt ABL (aktiebolagslagen) ska bolagets vd utses av styrelsen. Styrelsen bör formulera skriftliga instruktioner som innehåller riktlinjer och anvisningar till vd vars uppdrag består i att sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Med hjälp av mallen VD-utvärdering – styrelsen, kan styrelsen utvärdera hur väl bolagets verkställande direktör följer de anvisningar och riktlinjer som upprättats av styrelsen.

Mallen är att se som ett generellt underlag för att samla in omdömen från styrelseledamöterna om Vdns prestationer under en specifik period. Hur resultatet bedöms varierar från företag till företag då det helt och hållet beror på vilken vikt styrelsen väljer att lägga på de olika frågorna i formuläret.

(ID 4536)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

VD-utvärdering – ledningsgruppen 2023