VD-utvärdering – ledningsgruppen 2023

Format: Excel-mall (20 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper ledningsgruppen att utvärdera företagets VD. Mallen är utformad som en enkät med 16 frågor för ledningsgruppens medlemmar att ta ställning till.

Frågeformuläret är ett generellt underlag och hur resultatet bedöms är individuellt för varje företag. Det beror helt enkelt på vilken vikt som läggs på de olika frågorna. Generellt kan dock sägas att ju högre medelvärdet av den totala poängsumman är desto högre värderar ledningsgruppen den verkställande direktörens arbete.

(ID 4537)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

VD-utvärdering – styrelsen 2023