VD-instruktion Engelsk 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 1870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en vd-instruktion på engelska, för fastställelse, innehållande styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en verkställande direktör (enligt aktiebolagslagen). I dessa bolag får vd och styrelsens ordförande inte vara samma person. I ett privat aktiebolag kan styrelsens ordförande utses till vd.

Vd:n sköter den löpande verksamheten och ser till att redovisning m.m. är i ordning. Vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde ska framgå av den skriftliga vd-instruktion som styrelsen bör utarbeta. Om vd fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen och detta beslut skadar bolaget kan bolagsstämman kräva skadestånd av vd:n.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3192)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2020
Arbetsordning styrelsens arbete 2020
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2020
Checklista styrelsens arbetsordning 2020
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2020
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2020
Styrelsemötesschema 2020
VD-instruktion 2020