Varumärke

Det lagliga perspektivet på varumärke har primärt två utgångspunkter vilka berör ursprungstanken. En företagare skall inte behöva bli utsatt för förväxling med ett annat företags produkter (s.k. varumärkesintrång) och konsumenter skall inte bli vilseledda om varornas ursprung.

Därför finns möjligheter att få ensamrätt för ett varumärke. Denna ensamrätt får dock inte inskränka samtligas rätt att använda vissa termer och begrepp, detta benämns ”frihållningsbehov”.

Varukännetecken kan även licensieras, d.v.s. varumärkesinnehavaren kan upplåta nyttjanderätten att använda kännetecknet till annan näringsidkare . Oftast utgör en sådan licens endast en del av ett mer omfattande avtal som också innehåller t.ex. bestämmelser om licens av patent och/eller know-how samt föreskrifter om den ifrågavarande produktens egenskaper och kvalitet.MALLAR I VARUMÄRKE
Avtal om överlåtelse - domännamn 2023
Avtal om överlåtelse - domännamn Engelsk 2023
Avtal om överlåtelse - varumärke Engelsk 2023
Avtal om överlåtelse varumärke I 2023
Checklista – Upplåta licens 2023
Checklista ansökan varumärkesregistrering 2023
Checklista varumärkesskydd 2023
Royaltyredovisning 2023