Varumärke

Genom varumärken kan en näringsidkares produkter eller tjänster särskiljas från en annans. Varumärket kan bestå av en figur, ett särskilt ord, några bokstäver eller siffror. Även en produktförpackning kan utgöra ett varumärke.

Ett varumärke är en immateriell tillgång vilket innebär att det är möjligt att både överlåta och licensiera varumärket. Genom ett licensavtal kan du tillåta någon annan att använda ditt varumärket. Licensen kan ges med exklusiv eller icke exklusiv rätt. En licens med exklusiv rätt innebär att ingen annan än innehavaren av licensen äger rätt att använda varumärket tillskillnad från en licens med icke exklusiv rätt. Här kan du som ägare av varumärket fortfarande använda det för egen del. Du har också möjlighet att licensiera varumärket till fler licenstagare.MALLAR I VARUMÄRKE
Checklista – Upplåta licens 2023
Licensavtal _Varumärke_ 2023