Varsel till facklig organisation om tidsbegränsad anställnings upphörande 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta varsel till en facklig organisation om att en tidsbegränsad anställning kommer att upphöra. Mallen kan snabbt och smidigt fyllas i för att uppfylla denna lagstadgade varselplikt.

Enligt 30 a § lagen om anställningsskydd (LAS) ska en arbetsgivare som ger en arbetstagare besked (enligt 15 § LAS) om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. I samband med detta har också arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

(ID 3619)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn