Varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd pga personliga förhållanden 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd p.g.a. personliga förhållanden.

En arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren enligt 30 § LAS samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Dokumentmallen låter dig snabbt och enkelt fylla i underrättelsen för att uppfylla varselplikten till den fackliga organisationen.

(ID 3621)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn