Vård och omsorg

I denna kategori finner du mallar som på olika sätt har med vård- och omsorgsrelaterad verksamhet att göra, såsom verksamhetsutövare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och LSS.