Utvecklingssamtal

Ett utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, är ett ostört samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare där man kan prata om viktiga frågor. Utvecklingssamtalet är en viktig del i verksamhetsutveckling och ett redskap för att nå önskade mål. Genom utvecklingssamtalet skall medarbetaren få mer delaktighet i verksamheten, ett ökat engagemang och mer motivation.

Syftet med ett utvecklingssamtal är bl.a. att:

- ge den anställde möjlighet att påverka sin arbetssituation
- lyfta fram dennes önskemål om arbetsuppgifter/utbildning
- gå igenom dennes insatser (problem/möjligheter till utveckling)
- skapa en bra relation mellan arbetsgivare/arbetstagare.MALLAR I UTVECKLINGSSAMTAL
Att ge och ta emot återkoppling 2022
Att sätta mål 2022
Checklista feedback 2022
Checklista utvecklingssamtal 2022
Inbjudan utvecklingssamtal 2022
Individuell handlingsplan 2022
Kompetensmatris 2022
Medarbetar- och lönekriterier 2022
Plan för förbättring av arbetsprestation 2022
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för coaching 2022
Samtalsunderlag utvecklingssamtal - förenklad 2022
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2022
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2022
Överenskommelse om coaching 2022