Utvärdering av ledningens strukturella arbete 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utvärdera ledningsgruppens strukturella arbete.

Mallen består av 20 frågor, vilka kan besvaras enskilt eller i grupp. Svaren kan utgöra underlag för diskussion av hur väl ledningens strukturella arbete fungerar och hur det kan förbättras.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras mall Frågeformulär – ledningsgruppens strukturella arbete (ID 5071)

(ID 5074)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn