Utvärdering av ledningens samspel 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utvärdera ledningens samspel.

Hur väl fungerar medlemmarna i ledningsgruppen med varandra? Är ni målfokuserade? Bidrar/deltar alla? Litar och lyssnar ni på varandra? Frågorna i mallen kan besvaras enskilt eller i grupp. Resultatet kan utgöra diskussionsunderlag för hur samspelet mellan ledningsgruppens medlemmar kan förbättras.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras mall Utvärdering – lägesbild av ledningens arbete (ID 5072)

Specifikation

  • Utvärdering av ledningens samspel 2024
  • 5073
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider