Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att, för en viss investeringstidpunkt, räkna ut hur stor ägarandel nuvarande ägare måste avstå ifrån, antaget visst investeringsbelopp, avkastningskrav och investeringshorisont för en tänkt investerare.

Vid en utspädningseffekt fördelas värdet av ett aktiebolags tillgångar på ett större antal aktier än tidigare och varje aktie representerar då en mindre andel av bolaget än tidigare. Denna effekt kan uppstå vid t.ex. en nyemission, fondemision eller utgivning av konvertibler. Bolagets ursprungliga ägare kommer alltså att minska sitt procentuella innehav i bolaget om de inte deltar i nyemissionen genom att betala in mer pengar.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill räkna ut hur stor ägarandel nuvarande ägare måste avstå från om företaget tar in riskkapital.

Vad ska jag tänka på?

Med utspädningseffekt menas att värdet på aktiebolagets tillgångar fördelas på ett större antal aktier än tidigare, och varje aktie representerar då en mindre andel av bolaget. Denna effekt kan uppstå vid exempelvis nyemission, fondemission eller utgivning av konvertibler. Med andra ord, när företaget väljer att ta in kapital genom något av de uppräknade sätten minskar det procentuella innehavet för bolagets ursprungliga ägare.

Innan ni beslutar om kapitalanskaffningen bör ni räkna ut hur stor ägarandel nuvarande ägare måste avstå från vid ett visst investeringsbelopp, avkastningskrav och investeringshorisont från en tänkt investerare.

Investeraren kommer med förslag på investeringsbelopp, avkastning och tänkt investeringsperiod. Ni anger också vad bolaget antas vara värt vid den tidpunkt då den tänkta investeringen ska vara realiserbar (när investeraren vill göra exit). DokuMeras Excelmall räknar ut hur många procent av bolaget investeraren måste ha för att dennes avkastningskrav ska uppnås. Därefter är det upp till er att ta ställning till om kapitalanskaffningen är värd så stor del av aktieinnehavet.

(ID 1121)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista genomgång av investerare 2023
Nyemissionsräknare 2023