Utan utgivande av nya aktier

Ett aktiebolag som har en upparbetad vinst (fritt eget kapital) kan omvandla denna till aktiekapital genom att göra en fondemission.

Vid fondemissioner ger bolaget inte ut några nya aktier, men de aktier som finns får ett högre kvotvärde, då aktiekapitalet ökar. På detta sätt binder man kapital hårdare i företaget vilket ökar stabiliteten. Detta görs typiskt sett när ett bolag växer och behöver bli ekonomiskt mer stabilt, till exempel inför en börsnotering eller när större lån skall tas upp.