Uppvaktningspolicy Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppvaktningspolicy för ditt företag. Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

En uppvaktningspolicy anger riktlinjer för vad som gäller för gåvor till anställda och samarbetspartners vid särskilda uppvaktningstillfällen. Att anta en skriftlig policy på detta område kan bespara företaget flera problem, t.ex. rörande beskattning, och hjälpa till att hålla dessa kostnader nere.

Mallen är en komplett uppvaktningspolicy och innehåller de regler som generellt gäller på de flesta företag som har antagit en uttrycklig policy vad gäller gåvor. Om du finner det lämpligare att anta andra riktlinjer kan du enkelt anpassa mallen till företagets syn genom att ändra ett fåtal punkter i policyn.

(ID 5332)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn