Upptagande av vinstandelslån

Vinstandelslån (kallas även vinstandelsbevis eller lånedebentures) är lån som tas av ett aktiebolag mot obligationer eller andra skuldebrev. Vinstandelslånet kan även vara konvertibelt till aktier och räntans storlek styrs helt eller delvis av bolagets utdelning eller vinst. Innehavaren beskattas för kapitalvinst och ränta på lånet efter samma regler som gäller för aktier. Regler för vinstandelslån återfinns i Aktiebolagslagen.MALLAR I UPPTAGANDE AV VINSTANDELSLÅN
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2022
Villkor för vinstandelslån 2022