Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning av hyresvärd för avflyttning.

Uppsägningstid vid hyra av lokal är minst tre månader om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och minst nio månader om hyrestiden är längre än nio månader. Om förlängning av avtalet inte är möjlig måste hyresvärden förklara varför. Om inga goda skäl finns kan värden tvingas betala skadestånd till hyresgästen. Uppsägningen måste också innehålla underrättelse att hyresgästen kan, inom två månader från uppsägningen, överklaga till hyresnämnden. Uppsägningen är utan verkan om ovanstående punkter inte finns med.

(ID 3547)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn