Uppsägning - anställds egen 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som anställd att utforma en skriftlig uppsägning av anställningen på egen begäran, även kallat avskedsansökan.

En anställd har rätt att när som helst säga upp sin anställning. Dock måste uppsägning ske minst en månad innan arbetstagaren vill att anställningen ska upphöra, men det är möjligt att avtala om längre uppsägningstid. En uppsägning är bindande och bör vara skriftlig.

Om en anställd slutar utan hänsyn till uppsägningstiden kan han eller hon bli skadeståndsskyldig. Om en arbetsgivare grovt åsidosatt sina skyldigheter (t.ex. inte betalt ut lön) kan den anställde avsluta sin anställning omedelbart.

När ska jag använda mallen?

Den här mallen används när en anställd vill säga upp sig på eget initiativ.

Vad ska jag tänka på?

När en anställd säger upp sig själv behöver han eller hon, till skillnad från arbetsgivaren, inte ange någon anledning. Däremot måste den som har en tillsvidareanställning stanna kvar under uppsägningstiden, som normalt är en månad. I vissa fall kan dock uppsägningstiden bli såväl längre som kortare. Det kan hända att företaget vill bli av med personen i fråga på en gång, eller att ni ber honom eller henne stanna tills ni hittat en ersättare. Det som reglerats i anställningsavtalet gäller givetvis, men det är fullt möjligt att omförhandla i samband med uppsägningen.

 • Ange fullständiga uppgifter om företaget och den anställde. Beskriv vilken tjänst det gäller. Ange datum för att kunna beräkna uppsägningstiden.
 • Skriv ut uppsägningen i två exemplar, ett till arbetsgivaren och ett till den anställde. Skriv under.
(ID 389)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för frivillig överenskommelse 2023
Personalhandbok 2023
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2023
Ömsesidig avslutning av anställningsförhållande 2023
Överenskommelse i samband med anställning upphör 2023