Uppmaning enligt 12 kap 12 § ABL 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att lämna en uppmaning till den som har rätt till en fondaktie.

Om något behörigt anspråk på en fondaktie inte har framställts inom fem år från registreringen av emissionsbeslutet, får styrelsen sälja aktien. Styrelsen ska uppmana den som har rätt till en fondaktie att ta ut den inom ett år. Den berättigade ska underrättas om att han eller hon annars förlorar aktien.

Styrelsen ska anses ha uppfyllt sin skyldighet enligt ovan om uppmaningen har skickats till den berättigades postadress med rekommenderat brev. Om den berättigades postadress inte är känd för bolaget, ska bolaget anses ha uppfyllt sin skyldighet, om uppmaningen har kungjorts i

- Post- och Inrikes Tidningar, och - den eller de ortstidningar - eller, i publika aktiebolag, den rikstäckande dagstidning - som styrelsen bestämmer

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sända en uppmaning enligt ovan till berättigad fondaktierättsägare.

(ID 4839)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn