Upphovsrätt

Den som skriver till exempel en bok eller en artikel är upphovsman till ett verk. Upphovsrätten handlar om upphovsmannens rätt till sina alster och skyddet mot att alstren utan lov utnyttjas av andra.

Att ha upphovsrätt till ett verk innebär att man har ensamrätt att bestämma över användningen av verket. Regler om detta finns i upphovsrättslagen. I lagen finns regler om sanktioner vid intrång i ensamrätten.

Litterära verk är till exempel skönlitterära, facklitterära och andra former av språkverk, men kan även ha annan form, som kartor eller datorprogram.