Uppförandepolicy Engelsk 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppförandepolicy för ditt företag. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

En uppförandepolicy beskriver företagets principer gällande etik och moral. Hur förhåller sig företaget till lagar, regler och korruption? Vilket ansvar tar företaget för miljön? Hur företagets medarbetare uppträder utåt påverkar företagets varumärke och medarbetarnas uppförande internt påverkar arbetsmiljön i företaget.

Denna mall består av en uppförandepolicy som enkelt kan kompletteras och anpassas för ditt företag.

(ID 5353)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn