Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig följa upp och häva då fel inte avhjälps av företag efter en tidigare lämnat neutral reklamation. Uppföljningen med angivande av särskild påföljd kallas för särskild reklamation.

Om hela köpet är väsentligen förfelat, dvs. syftet med köpet inte kan aktualiseras med den sorts fel som produkten är behäftad med, kan en sista utväg vara att kräva hävning av köp. Vid hävning avses att produkten lämnas tillbaka mot att den andra parten återgäldar pengarna.

(ID 4055)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2022
Uppföljning av reklamation av företag Särskild reklamation 2022