Uppdragsbeskrivning redovisning 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppdragsbeskrivning för redovisningsuppdrag. Mallen används som bilaga till Uppdragsbrev redovisningstjänster (id 4449) och är en beskrivning av de redovisningsprocesser som en redovisningsfirma erbjuder sin kund. Detta kan exempelvis innefatta bokföring, konsultation och upprättande av årsbokslut. Genom att upprätta en tydlig uppdragsbeskrivning minimeras risken för missförstånd och oklarheter i uppdragets utförande. En uppdragsbeskrivning effektiviserar även arbetet då uppdragstagaren kan kontrollera vilka uppgifter som omfattas av uppdraget och hur uppdragsgivaren vill att dessa ska utföras utan att behöva ta kontakt med denne.

Denna mall består av en färdig uppdragsbeskrivning som enkelt kan kompletteras med egna uppgifter.

(ID 4450)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Offert för redovisningstjänster 2023
Uppdragsbrev redovisningstjänster 2023