Underrättelse till kända borgenärer 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en underrättelse till kända borgenärer – bildning av bolag, ej upplösning.

När delningsplanen har blivit gällande i samtliga bolag som deltar i delningen ska vart och ett av dem skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om att bolaget avser att ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen samt uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig (bestrida) att delningsplanen verkställs. Mallen som DokuMera har tagit fram tjänar just detta syfte och kan enkelt användas som underlag för underrättelse.

(ID 3719)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn