Underrättelse om företagsrekonstruktion 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper rekonstruktören att inom en vecka från beslutet om företagsrekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet.

En domstol kan besluta om företagsrekonstruktion om en näringsidkare har betalningssvårigheter. Ansökan om företagsrekonstruktion ska göras skriftligen till tingsrätten av gäldenären eller av någon av borgenärerna.

Inom en vecka efter att beslut om företagsrekonstruktion har tagits ska samtliga kända borgenärer underrättas. Följande ska bifogas underrättelsen:

1. en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder, 2. gäldenärens senaste årsredovisning eller årsbokslut och de ytterligare upplysningar som behövs om gäldenärens ekonomiska ställning, 3. uppgift om orsakerna till de ekonomiska svårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras, och 4. upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som bestämts.

Genom att ta hjälp av DokuMeras mall kan företagsrekonstruktionen påbörjas snabbare, vilket kan innebära kostnadsbesparingar för såväl gäldenären som borgenärerna.

(ID 4610)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ackordsförslag 2022
Ansökan om företagsrekonstruktion (gäldenär) 2023
Checklista företagsrekonstruktion 2023
Godkännande av ackordsförslag 2023
Rekonstruktionsberättelse 2023