Underleverantörsavtal Engelsk 2020

Format: Word-mall (10 sidor)
Pris: 1870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underleverantörsavtal (legotillverkningsavtal) på engelska (subcontractor agreement).

En underleverantör (legotillverkare) producerar och levererar en vara till en huvudleverantör som i sin tur monterar in varan i sin produkt. Slutprodukten säljs sedan vidare till en kund.

Denna mall om underleverantörsavtal som Dokumera har upprättat reglerar bland annat utfallsprov, vad som gäller vid leveransförsening, vilken rätt till omförhandling som finns, vilket produktansvar som föreligger, rätt till hävning, sekretessbestämmelser m.m. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4281)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Underleverantörsavtal 2020