Underleverantör

Legotillverkning innebär att ett industriföretag (huvudentreprenör eller totalentreprenör) låter en underleverantör (underentreprenör) tillverka vissa av företagets produkter eller komponenter i företagets produkter. Beställning av legoarbeten (halvfabrikat) kallas för legoinköp. Legotillverkade produkter utgörs vanligen av inmonteringsdetaljer i beställarens produktion.MALLAR I UNDERLEVERANTÖR
Instruktion upprättande av underleverantörsavtal 2022
Underleverantörsavtal 2022
Underleverantörsavtal Engelsk 2022