Underlag för investering (Equity Term Sheet) Engelsk 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för en investering i ett företag, ett så kallat equity term sheet. Mallen är upprättad på engelska.

Med hjälp av underlaget kan du upprätta ett underlag för en kommande investering. Mallen hjälper dig att reglera vad som ska gälla bland annat i fråga om belopp, villkor för investeringar, aktieägaravtal samt övriga villkor av betydelse för investeringen.

(ID 5314)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn