Underhandsackord 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underhandsackord, dvs. en frivillig överenskommelse mellan gäldenären och dennes borgenärer om att sätta ner borgenärernas fordringar.

Det vanligaste skälet för borgenärerna att gå med på ett underhandsackord är att gäldenären annars riskerar att hamna på obestånd, dvs. gå i konkurs, vilket innebär att borgenärerna i regel inte får ut något alls av sina fordringar.

Ett underhandsackord kan ske utan företagsrekonstruktion, men kan också vara en del av en sådan. Den här mallen utgår från att det inte föreligger någon företagsrekonstruktion, men den kan enkelt användas även i en sådan process.

(ID 5208)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn