Traktamentsräkning 2023

Format: Excel-mall (6 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper en anställd att sätta upp en traktamentsräkning för skattefria traktamenten avseende resor i tjänsten.

Som anställd kan du få ersättning av din arbetsgivare för ökade levnadskostnader vid resor i tjänsten, s.k. traktamente. Ökade levnadskostnader är sådana kostnader som en anställd annars inte hade haft om denne hade arbetat på den ordinarie arbetsplatsen. Ökade levnadskostnader kan vara t.ex. kostnader för mat, telefon och färdmedel. På de belopp som är skattefria betalar arbetsgivaren inga sociala avgifter.

Denna mall består av ett Excel-dokument som upprättar traktamentsräkningar. Mallen innehåller även en instruktion för hur du fyller i och använder mallen. Det går att göra två delräkningar för varje period, en räkning med upp till tre resor inom Sverige och en räkning med upp till två resor utomlands.

När ska jag använda mallen?

Traktamentesräkningen hjälper en anställd att redovisa skattefria traktamenten som gäller resor i tjänsten.

Vad ska jag tänka på?

Med traktamente menas en ersättning som arbetsgivaren betalar ut till sina anställda vid tjänsteresor. Tanken är att traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, vilket kan innefatta logi, ökade utgifter för måltider och diverse småutgifter.

Traktamenten som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas skattefria traktamenten, och det är dem vi behandlar här. Det krävs alltid minst en övernattning, och att den anställde reser minst 50 kilometer från arbetet eller bostaden, för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefria traktamentet. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

Traktamentesräkningen är ett förhållandevis enkelt dokument att fylla i, men ni bör tänka på följande:

 • Ange rätt formalia. Namn, anställningsnummer, redovisningsperiod och slutdatum bör finnas med på varje traktamentesräkning.
 • Fyll i vilket land resan gäller. Schablonbeloppen är olika.
 • I dokumentet fyller ni i resans ändamål (det viktigaste), avresa och hemkomst, antal dagar, normalbelopp (hur stort det skattefria traktamentet får vara per dag under ett visst år), och beräknat traktamente.
 • Ibland betalar arbetsgivaren måltider under tjänsteresan. Dessa måltider ska redovisas och kostnaden ska dras från det beräknade traktamentet.
(ID 1189)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bilersättningsräkning 2023
Ekonomihandbok 2023
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2023
Körjournal tjänstebil 12 mån 2023
Personalhandbok 2023
Traktamentspolicy 2023
Utläggsräkning 2023