Traktamentsräkning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper en anställd att sätta upp en traktamentsräkning för skattefria traktamenten avseende resor i tjänsten.

Som anställd kan du få ersättning av din arbetsgivare för ökade levnadskostnader vid resor i tjänsten, s.k. traktamente. Ökade levnadskostnader är sådana kostnader som en anställd annars inte hade haft om denne hade arbetat på den ordinarie arbetsplatsen. Ökade levnadskostnader kan vara t.ex. kostnader för mat, telefon och färdmedel. På de belopp som är skattefria betalar arbetsgivaren inga sociala avgifter.

Denna mall består av ett Excel-dokument som upprättar traktamentsräkningar. Mallen innehåller även en instruktion för hur du fyller i och använder mallen. Det går att göra två delräkningar för varje period, en räkning med upp till tre resor inom Sverige och en räkning med upp till två resor utomlands.

Specifikation

  • Traktamentsräkning 2024
  • 1189
  • 1,53
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider