Tjänstledighet

Tjänstledighet är när en anställd beviljats ledighet ifrån sin anställning under viss tid, utöver vanlig semester och dylikt. Vid vissa tjänstledigheter bibehåller man full lön, vid andra har man helt eller delvis löneavdrag. Möjligheten att få tjänstledigt styrs av lagar, avtal, policys och riktlinjer.

Efter att ha varit tjänstledig har den anställde rätt att återgå till samma eller liknande arbetsuppgifter och anställningsvillkor som innan. Arbetsgivaren har inte någon möjlighet att varken säga upp eller avskeda enbart på grund av begärd tjänstledighet.

De former av tjänsteledighet man har lagstadgad rätt att kräva är:

- föräldraledighet
- näringsverksamhet
- studier
trängande familjeskälMALLAR I TJÄNSTLEDIGHET
Ledighetsansökan 2023
Ledighetspolicy 2023
Tjänstledighetsansökan 2023