Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tillbudsrapport om hot och våld i arbetet.

Tillbudsrapportering är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). När en arbetstagare har varit inblandad i en hot- eller våldssituation ska en tillbudsrapport upprättas och lämnas till arbetsgivaren. Tillbudsrapporten är ett viktigt verktyg för arbetsgivaren i arbetet med att förebygga risker i arbetsmiljön.

Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

(ID 4713)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista undvika hot och våld 2023
Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2023
Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2023
Policy mot hot och våld 2023
Tillbudsrapport vid telefonhot 2023