Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2022

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tilläggsköpeskillingsklausul på engelska (additional purchase price clause).

Vid företagsöverlåtelser används ofta en så kallad tilläggsköpeskilling användas för att reglera köparens betalning till säljaren. Detta innebär att köparen inte betalar hela köpeskillingen vid tillträdet. I stället betalas en del av den vid ett senare tillfälle, till exempel när det har blivit möjligt att avgöra företagets framtida resultat.

Säljaren erhåller således, till att börja med, grundköpeskillingen som är ett fastställt belopp. Därefter har säljaren möjlighet att erhålla ytterligare betalning genom tilläggsköpeskillingen som grundar sig på framtida resultat under en begränsad period. Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta en tilläggsköpeskillingsklausul som kan fogas till avtalet om företagsöverlåtelse. Observera att detta dokument inte är en direktöversättning av dokumentet Tilläggsköpeskillingsklausul (#4402).

(ID 4403)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Tilläggsköpeskillingsklausul 2022