Tidsåtgång projektaktiviteter 2023

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en plan för tidsåtgången i ett projekt. Du kan ange tidsåtgång för upp till 24 olika projektaktiviteter, och för varje aktivitet kan du dela upp tiden på upp till 7 olika grupper eller personer som tidsbelastas.

Ett projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifika mål, begränsad tidsperiod och förutbestämda resurser. Ett projekt har en särskild projektorganisation och projektledning. Detta är ordboksdefinitionen, men ett projekt ser olika ut i olika företag. Det är dock viktigt att styra projektet i rätt riktning och ha uppsikt över projektets olika delar. Med en plan för tidsåtgången av olika projektaktiviteter underlättas detta arbete betydligt.

(ID 1963)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Projektbudget 2023
Projektplan 2023
Uppdragsavtal 2023