Tidredovisning

Tidredovisning (eller tidsrapportering) handlar om att få bättre överblick hur anställdas tid används. Genom att beräkna den tid man arbetar och kartlägga raster och avbrott i en tidrapport (tidkort) kan man arbeta mot att effektivisera företaget.

Ofta används någon sorts system vid tidredovisning för att enkelt och snabbt räkna ut genomsnittlig arbetad tid m.m.MALLAR I TIDREDOVISNING
Arbetstidsschema 2021
Tidrapport 00 alla månader 2021
Tidrapport 01 januari 2021
Tidrapport 02 februari 2021
Tidrapport 03 mars 2021
Tidrapport 04 april 2021
Tidrapport 05 maj 2021
Tidrapport 06 juni 2021
Tidrapport 07 juli 2021
Tidrapport 08 augusti 2021
Tidrapport 09 september 2021
Tidrapport 10 oktober 2021
Tidrapport 11 november 2021
Tidrapport 12 december 2021