Tidredovisning

Tidredovisning (eller tidsrapportering) handlar om att få bättre överblick hur anställdas tid används. Genom att beräkna den tid man arbetar och kartlägga raster och avbrott i en tidrapport (tidkort) kan man arbeta mot att effektivisera företaget.

Ofta används någon sorts system vid tidredovisning för att enkelt och snabbt räkna ut genomsnittlig arbetad tid m.m.MALLAR I TIDREDOVISNING
Arbetstidsschema 2023
Tidrapport 00 alla månader 2022
Tidrapport 01 januari 2022
Tidrapport 02 februari 2022
Tidrapport 03 mars 2022
Tidrapport 04 april 2022
Tidrapport 05 maj 2022
Tidrapport 06 juni 2022
Tidrapport 07 juli 2022
Tidrapport 08 augusti 2022
Tidrapport 09 september 2022
Tidrapport 10 oktober 2022
Tidrapport 11 november 2022
Tidrapport 12 december 2022