Tidrapport 00 alla månader 2023

Format: Excel-mall (17 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en tidrapport, ibland även kallat tidsredovisning eller tidredovisning, för varje månad. DokuMeras Tidrapport summerar för varje dag i månaden upp till nio olika tidtyper, varav tre är egendefinierade och kan alltså för mindre behov användas för fördelning på andra objekt. Denna tidrapport använder för varje månad även ett arbetstidsmått och anger hela tiden differens mellan rapporterad tid och angivet arbetstidsmått. Tiden anges i timmar med upp till två decimalers noggrannhet. Det finns även en sammanställning över de rapporterade månadernas arbetade tid och differens mot arbetstidsmått. Du kan även, för varje månad i din tidrapport, se hur mycket komptid du samlat ihop till.

När ska jag använda mallen?

I tidrapporten samlas information om en anställds arbete under en löneperiod (månad). Med detta som underlag kan ni betala ut korrekta löner.

Vad ska jag tänka på?

Vitsen med en tidrapport kan antingen vara att se hur mycket en anställd har jobbat, eller att se hur den faktiska arbetstiden skiljer sig från den planerade. Det senare är aktuellt om den anställde har månadslön. Då är det avvikelserna som ska registreras, till exempel övertid och ledighet. På så sätt kan ni se om månadslönen ska justeras i någon riktning.

En tidrapport kan innehålla följande uppgifter:

- Formalia såsom den anställdes namn och anställningsnummer.

- Månadens arbetstidsmått, vilket innebär hur många timmar arbetsmånaden normalt innehåller.

- Ospecificerad normaltid (det vill säga normalt arbetad tid).

- Beordrad övertid.

- Kompledighet.

- Semester.

- Vård av sjukt barn.

- Sjukfrånvaro.

- I DokuMeramallen har ni möjlighet att lägga till egna poster. Det kan till exempel handla om restid, obekväm arbetstid, lunch och så vidare.

Ni anger alla poster i antal timmar. Med hjälp av ifyllda siffror räknar den smarta Excelmallen själv ut avvikelser från månadens arbetstidsmått. På så sätt kan ni korrigera månadslönen.

 • Se till att den anställde skriver under tidrapporten. Den ska också attesteras av närmast chef med befogenhet.
 • Det är givetvis svårt att kontrollera varje steg den anställde tar. I de flesta fall får ni lita på att tidrapporten är rätt ifylld. En stämpelklocka bidrar givetvis till ökad kontroll, men annars funkar devisen frihet under ansvar.
 • Använd likadana rapporter för alla anställda (så gott det går). På så sätt blir det lättare att sammanställa uppgifterna inför varje löneutbetalning.
 • Sätt ett datum varje månad när rapporten ska vara underskriven, attesterad och inlämnad. Ofta sker detta runt den tionde den månad lönen ska utbetalas.
(ID 1099)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetstidsschema 2023
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2023
Löneutbetalningsschema månadsvis 2023
Personalhandbok 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Traktamentsräkning 2023