Teckningsoptioner

Teckningsoptioner är värdepapper som ökar ett bolags aktiekapital genom att ge innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tidsperiod. Genom att få köpa en aktie till en bestämd kurs kan man alltså gå med vinst om aktiens värde går upp men man måste också ta hänsyn till att utnyttjandet av en innebär fler aktier i bolaget och därmed en utspädning av vinsten per aktie.

Genom att ge ut en teckningsoption kan bolaget bl.a. låna pengar till en lägre ränta än vid ett vanligt lån och erbjuda nya grupper att bli aktieägare på ett förmånligt sätt.MALLAR I TECKNINGSOPTIONER
Avregistrering av teckningsoptioner 2020
Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2020
Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2020
Checklista – Teckningsoptioner privat AB 2020
Företrädesemission - Privat avstämningsbolag 2020
Företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2020
Processbeskrivning Teckningsoptioner Privat AB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2020
Riktad emission (apport) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (apport) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Privat ej avstämningsbolag 2020
St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2020
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2020
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2020
Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2020
Teckningsoptionsbevis 2020
Villkor för teckningsoptioner 2020