Teckningsoptioner

Teckningsoptioner är värdepapper som ökar ett bolags aktiekapital genom att ge innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tidsperiod. Genom att få köpa en aktie till en bestämd kurs kan man alltså gå med vinst om aktiens värde går upp men man måste också ta hänsyn till att utnyttjandet av en innebär fler aktier i bolaget och därmed en utspädning av vinsten per aktie.

Genom att ge ut en teckningsoption kan bolaget bl.a. låna pengar till en lägre ränta än vid ett vanligt lån och erbjuda nya grupper att bli aktieägare på ett förmånligt sätt.MALLAR I TECKNINGSOPTIONER
Avregistrering av teckningsoptioner 2021
Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2021
Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2021
Checklista – Teckningsoptioner publikt AB 2021
Processbeskrivning Teckningsoptioner Publikt AB 2021
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2021
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2021
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2021
Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2021
Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2021
St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2021
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2021
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2021
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Apport - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Apport - Publikt ej avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kontant - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kontant - Publikt ej avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kvittning - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kvittning - Publikt ej avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag – Teckningsoptioner (företräde) – Publikt ej avstämningsbolag 2021
Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2021
Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2021
Teckningsoptionsbevis 2021
Villkor för teckningsoptioner 2021