Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta teckningslista för teckningsoptioner (5 tecknare).

En teckningsoption (eller optionsrätt) är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tidsperiod. När en nyemission görs ska en teckningslista upprättas med aktietecknarens namnteckning och antal tecknade aktier.

Teckningslistan måste också innehålla beslutet om nyemissionen samt viss annan information, som t.ex. den senaste årsredovisningen och företagets bolagsordning. Det är även möjligt att i teckningslistan hänvisa till något kompletterande dokument som t.ex. kan innehålla särskilda villkor för aktieteckningen, revisorernas yttrande om apportbestämmelser eller kvittningsförbehåll. Dokumenten ska bifogas som kopia till teckningslistan.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en teckningslista avseende teckningsoptioner enligt ovan.

(ID 3853)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn