Svar till registrerad gällande begäran om registerutdrag 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att besvara en begäran om registerutdrag från en registrerad.

Enligt dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till de personuppgifter som du i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar om honom eller henne. Denna rätt kallas för rätt till tillgång, men kallas i vardagligt tal för rätten till registerutdrag. När en registrerad framställer en begäran om tillgång måste du informera den registrerade om de personuppgifter som behandlas om honom eller henne samt om behandlingen i övrigt. Detta ska göras skyndsamt.

Mallen som DokuMera har upprättat innehåller all den information som ska tillhandahållas den registrerade efter att du har mottagit dennes begäran. Mallen är enkel att anpassa efter de individuella omständigheterna.

(ID 4957)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn