Styrelsens rapportschema 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett schema för när olika typer av rapporter ska vara färdigställda samt skickas ut till styrelsen i ett aktiebolag. Det ger dig en god översikt över plancerade händelser.

En bolagsstyrelse har ett långtgående ansvar för bolagets organisation. Styrelsen har bl.a. ansvar för att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen är även ansvarig för att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska situation kontrolleras på ett betryggande sätt.

För att bolagets olika avdelningar ska veta hur de ska rapportera de uppgifter som krävs och för att styrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter, bör styrelsen upprätta skriftliga instruktioner för hur denna rapportering ska ske.

Denna mall består av ett schema som ger tydlig information om när bolagets olika rapporter ska lämnas in till styrelsen. Schemat kan även kompletteras med ytterligare tidpunkter för olika rapporter som ska lämnas till styrelsen.

När ska jag använda mallen?

I ett välskött bolag bör styrelsen få rapporter om vad som händer i företaget, och detta helst varje månad. Med hjälp av ett rapportschema får ni ordning på vilka dokument som ska framställas och vid vilka datum de ska vara färdiga för inlämning.

Vad ska jag tänka på?

Det spelar ingen roll om bolaget är stort eller litet, en väl fungerande dokumenthantering sparar otroligt mycket tid i alla företag (det är bland annat därför den här boken har skrivits). För att styrelsen ska kunna sköta sitt uppdrag är det väldigt viktigt att de får rätt information vid rätt tillfälle, och med ett rapportschema löser ni detta.

 • Se till att göra rapportschemat för ett helt år, och lämna kopior till såväl styrelsen som till dem som ska ta fram dokumenten. På så sätt vet styrelsemedlemmarna när de ska boka in tid för att läsa dokumenten, och de rapportansvariga vet hur de ska lägga upp sitt arbete.
 • I rapportschemat anger ni vilka datum rapporterna ska vara framställda och lämnade till styrelsen. Ni anger också vilka rapporter det gäller. En vanlig månad kan dokumentationen till exempel bestå av balansrapport, resultatrapport, nyckeltal och kassaflödesrapport.
 • I vissa månader tillkommer fler rapporter, till exempel niomånadersbokslut eller förslag till årsredovisning. Eftersom styrelsen, genom rapportschemat, vet om detta kan de på ett tidigt skede avsätta extra tid för läsning.

Följande rapporter vill styrelsen normalt ta del av:

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Kassaflödesrapport

- Nyckeltal

- Kundfordringar

- Ordersituation

- Budget av olika slag

- Olika typer av bokslut

- Avvikelseanalyser

- Förslag till årsredovisning

(ID 1149)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn