Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens förslag till uppdelning av aktier. Denna åtgärd kallas ofta även för split.

Uppdelningen innebär att bolaget delar upp det befintliga antalet aktier. På så vis ökar antalet aktier i bolaget, men aktiekapitalet förändras däremot inte. Genom uppdelningen blir kvotvärdet på aktierna (aktiekapitalet delat med antalet aktier i bolaget) lägre.

Ett beslut om uppdelning fattas av bolagsstämman med enkel majoritet. Ett beslut om uppdelning av aktier ska ange hur antalet aktier i bolaget ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier samt innehålla uppgift om avstämningsdagen eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan dag (om bolaget är ett avstämningsbolag). Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats.

(ID 4798)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn